Skip to main content

MTR ابزاری برای تشخیص شبکه

MTR یک ابزار ساده ، کامندی است که برای تشخیص شبکه استفاده می شود و در همه پلتفرم ها قابل استفاده است. این ابزار تقریبا ترکیبی از traceroute و ping می باشد. این ابزار اتصالات شبکه ای بین سیستم داخلی و سیستم ریموت را بررسی می کند. این اتفاق توسط ارسال بسته با TTL کم […]

بیشتر بخوانید