Skip to main content

نرم افزار ارسال ایمیل sendemail

نرم افزار sendemail ، یک نرم افزار سبک برای ارسال ایمیل می باشد که از طریق Command Line و در حالت SMTP email client ارسال ایمیل را انجام می دهد. اگر شما به ارسال ایمیل از طریق کامند نیاز دارید، این نرم افزار رایگان یکی از بهترین ها برای ارسال ایمیل می باشد. این برنامه […]

بیشتر بخوانید

set time and date in linux

تنظیم تاریخ و ساعت با دستور timedatectl در Linux

به منظور تنظیم date و time ، می توان از دستور timedatectl که در اکثر توزیع های Linux که معماری جدید لینوکس ، یعنی systemd را پشتیبانی می کنند ، استفاده می شود.در معماری قدیمی ، یعنی sysvinit ، برای تنظیمات تاریخ و ساعت از دستور date استفاده می گردید. داشتن زمان مناسب در هر […]

بیشتر بخوانید

MTR ابزاری برای تشخیص شبکه

MTR یک ابزار ساده ، کامندی است که برای تشخیص شبکه استفاده می شود و در همه پلتفرم ها قابل استفاده است. این ابزار تقریبا ترکیبی از traceroute و ping می باشد. این ابزار اتصالات شبکه ای بین سیستم داخلی و سیستم ریموت را بررسی می کند. این اتفاق توسط ارسال بسته با TTL کم […]

بیشتر بخوانید