Skip to main content

چگونه بک آپ بگیریم

داده از مهمترین دارایی‌های یک سازمان یا کسب‌و‌کار است. یکی از بزرگترین نگرانی‌ها در مورد داده‌ها از دست رفتن و یا معیوب شدن آن‌ها است. برای حفظ داده‌ از خطرات احتمالی باید از آنها بک آپ (پشتیبان) گرفت تا در زمان رخ دادن حادثه‌ای آن‌ها را ریستور(بازیابی) کرد. برای این منظور باید با روش صحیح بک آپ گرفتن و یا اصول بک آپ گیری آشنا بود. مهمترین نکات بک آپ گیری عبارتند از:

بیشتر بخوانید