Skip to main content

نرم افزار ارسال ایمیل sendemail

نرم افزار sendemail ، یک نرم افزار سبک برای ارسال ایمیل می باشد که از طریق Command Line و در حالت SMTP email client ارسال ایمیل را انجام می دهد. اگر شما به ارسال ایمیل از طریق کامند نیاز دارید، این نرم افزار رایگان یکی از بهترین ها برای ارسال ایمیل می باشد.

این برنامه بسیار ساده می باشد و ویژگی های بسیاری دارد. حتی می توان از این برنامه در bash files ، batch file ، Perl و وبسایت ها استفاده کرد. این برنامه توسط زبان برنامه نویسی Perl نوشته شده است و نیازی به هیچگونه ماژولی ندارد. این برنامه توسط پلتفرم های مختلفی مانند ویندوز ، لینوکس ، BSD و مک پشتیبانی می شود.

نکته حائز اهمیت این می باشد که برای استفاده از این برنامه نیاز به یک SMTP server هست.

نحوه استفاده از برنامه sendemail در Command Line

در ابندا مراحل نصب را انجام می دهیم. برای نصب این برنامه در دبیان ، از دستور زیر استفاده کرده و بوسیله آن پکیج های sendemail ، libio-socket-ssl-perl ، libnet-ssleay-perl را نصب می کنیم:

apt install sendemail libio-socket-ssl-perl libnet-ssleay-perl $

حال برای استفاده از این برنامه در Command Line نیاز به دانستن پارامترهای آن می باشد:

آدرس ایمیلی که از آن ایمیل ارسال می شود -f <Email Address>
آدرس ایمیلی که ایمیل ارسالی را دریافت می کند -t <Email Address>
موضوع ایمیل -u <Subject>
متن  ایمیل -m <Text>
آدرس SMTP server -s <SMTP server>
نام کاربری اکانت پست الکترونیکی ارسال کننده -xu <Email Username>
رمز عبور اکانت پست الکترونیکی ارسال کننده -xp <Email Password>
آیا از tls استفاده می شود یا خیر -o tls=<yes , no , auto>
آدرس فایل Attach (در صورت نیاز) -a <File Path>

مثال (از SMTP server گوگل استفاده شده است):

$ sendemail -f ittsc@gmail.com -t testmail@gmail.com -u TestEmail -m “This is a test Email” -s smtp.googlemail.com:587 -xu ittscnet -xp ittscnet123 -o tls=yes -a /home/logpingfile

نکته: برای استفاده از SMTP server گوگل ، باید ابتدا اجازه آن را در ایمیل ارسال کننده فعال نماییم. برای فعال کردن آن ابتدا وارد اکانت گوگل شوید. سپس در قسمت Sign-in & security وارد شده و به قسمت Apps with account access بروید. در انتها مورد Allow less secure apps را فعال کنید.

نحوه استفاده از برنامه sendemail در Script

برای استفاده از این برنامه در قالب اسکریپت ، باید پارامترهای مورد استفاده در Command Line را به صورت متغیر در آورده و استفاده نماییم. نمونه آن را می توانید در زیر مشاهده نمایید:

#!/bin/bash
SMTPFROM=<From MailAddress (-f)>
SMTPTO=<To MailAddress (-t)>
SMTPSERVER=<SMTP server (-s)>
SMTPUSER=<Email Username (-xu)>
SMTPPASS=<Email Password (-xp)>
MESSAGEBODY=”<Body of Email (-m)>”
SUBJECT=<Subject (-u)>
sendemail -f $SMTPFROM -t $SMTPTO -u $SUBJECT -m $MESSAGEBODY -s $SMTPSERVER -xu $SMTPUSER -xp $SMTPPASS

مثال:

#!/bin/bash
SMTPFROM=ittsc@gmail.com
SMTPTO=testmail@gmail.com
SMTPSERVER=smtp.googlemail.com:587
SMTPUSER=ittscnet
SMTPPASS=ittscnet123
SUBJECT=TestEmail
df -h | grep Filesystem > /tmp/diskusage.txt
df -h | grep sda1 >> /tmp/diskusage.txt
sendemail -f $SMTPFROM -t $SMTPTO -u $SUBJECT -o message-file=/tmp/diskusage.txt -s $SMTPSERVER -xu $SMTPUSER-xp $SMTPPASS

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *