Skip to main content
set time and date in linux

تنظیم تاریخ و ساعت با دستور timedatectl در Linux

به منظور تنظیم date و time ، می توان از دستور timedatectl که در اکثر توزیع های Linux که معماری جدید لینوکس ، یعنی systemd را پشتیبانی می کنند ، استفاده می شود.در معماری قدیمی ، یعنی sysvinit ، برای تنظیمات تاریخ و ساعت از دستور date استفاده می گردید.

داشتن زمان مناسب در هر سیستم ، حائز اهمیت می باشد. درست تنظیم بودن تاریخ و ساعت در هر سیستم شامل فوایدی هم می گردد که می توانیم در زیر به بعضی از آن ها اشاره نماییم:

  • کارهایی که در سیستم به صورت کنترل شده و خودکار انجام می گیرند ، می توانند به درستی در تاریخ و ساعت تعیین شده عمل گردند.
  • لاگ های ثبت شده دارای تاریخ و ساعت مشخص ، به درستی ثبت می گردند و می توان از آن برای بررسی سیستم به راحتی استفاده کرد.

از دستور timedatectl برای انجام تنظیمات مربوط به تاریخ و ساعت استفاده می گردد. در این مقاله یاد میگیریم که چگونه تاریخ و ساعت سیستم را تغییر دهیم. با NTP کار کنیم و اینکه Time Zone مورد نظرمان را برای سیستم انتخاب نماییم. چند نمونه از کاربردی ترین دستورات در زیر قابل مشاهده می باشد :

نحوه مشاهده وضعیت تاریخ و ساعت:

# timedatectl
# timedatectl status

تنظیم تاریخ و ساعت به صورت دستی:

# timedatectl set-time 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'
مثال : # timedatectl set-time '2019-07-26 13:46:20'

# timedatectl set-local-rtc <1 OR 0>

به صورت پیش فرض set-local-rtc از UTC برای زمان دهی استفاده می کند. برای استفاده از زمان local باید از گزینه ۱ استفاده شود و در غیر اینصورت باید عبارت ۰ بکار گرفته شود.

تنظیم تاریخ و ساعت به صورت اتوماتیک:

# timedatectl set-ntp <true OR false>

برای استفاده از ntp مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت قرار دادن عبارت true ، برای تنظیم تاریخ و ساعت از ntp استفاده می شود.

تنظیم Time Zone:

ابتدا با استفاده از دستور زیر ، عبارت دقیق مربوط به Time Zone شهر خود را به دست می آوریم. کار با آن به اینصورت است که ابتدا قسمتی از نام شهر یا قاره را در دستور زیر قرار می دهیم و عبارت خروجی مورد نظرمان را انتخاب کرده و در قسمت بعد استفاده می کنیم.

# timedatectl list-timezones | grep Tehran
Asia/Tehran

حال عبارت خروجی فوق را بجای عبارت GMT زیر وارد می کنیم.

# timedatectl set-timezone GMT
مثال : # timedatectl set-timezone Asia/Tehran

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *